loading image

Endodòncia

L'endodòncia és un procediment dental conegut també com "matar el nervi" consisteix a treure la polpa dental que hi ha a l'interior de la dent, aquesta dent pateix en la majoria dels casos una càries extensa que provocar un fort dolor o infecció. Aquest dolor es pot identificar perquè augmenta amb estímuls tèrmics com el fred i la calor.

El tractament que es dur a terme consisteix en primer lloc en netejar els conductes radiculars i reomplir-los de forma permanent un cop el pacient no presenta inflamació o infecció. En segon lloc es procedeix a la reconstrucció de la dent. Depenent dels casos aquest tractament es farà en més d'una sessió.

En els nostres tractaments utilitzem el sistema d'endodòncia rotatòria que ens permet gaudir dels següents avantatges: reduir el temps de treball, netejar a fons els conductes radiculars, una bona obturació d'aquests conductes i aconseguir un millor resultat final.

Tota dent que ha estat endodònciada es torna més fràgil i és aconsellable protegir-la amb una funda o corona per evitar possibles fractures posteriors.

L'alternativa a aquest tractament conservador només és l'extracció de la dent, tenint en compte que la pèrdua d'una dent té repercussions negatives en la resta de la boca si no és substituïda per una dent artificial.

El tractament preventiu per no patir una endodòncia és fer revisions periòdiques i detectar les càries abans que afectin la polpa.