loading image

Implants

Els implants dentals serveixen per reemplaçar dents absents mitjançant tècniques quirúrgiques cada vegada menys invasives i més senzilles. Consisteixen en unes fixacions de titani que es col·loquen en l'os de la mandíbula o del maxil·lar fent la funció de l'arrel de la dent i suportant les forces de la masticació.

Els implants no alteren les dents adjacents, fent que el pacient no noti la diferència entre les seves dents i els implants. Primer es col·loca l'implant, transcorregut un temps que oscil·la de 2 a 6 mesos segons el cas de cada pacient i, aquest implant s'ha integrat perfectament en l'os, es procedeix a col·locar les fundes o ponts definitius sobre els implants.

Treballem amb la millor tecnologia, implants d'alta gamma i equips que permeten personalitzar en cada cas per donar la solució idònia a cada pacient perquè aquest tingui unes noves dents estables, segures, funcionals i en el seu lloc.