loading image

Odontologia preventiva i conservadora

La prevenció és el millor tractament per a evitar les patologies bucodentals.

L'odontologia preventiva, redueix la necessitat de tractaments dentals a mitjà i llarg termini mitjançant una bona higiene bucodental i uns correctes hàbits de salut.
Aquests hàbits consisteixen a raspallar-se les dents de manera rutinària després de cada menjada, una bona dieta, no fumar i venir a revisions anuals al dentista on els aconsellarem i recomanarem quines són les pautes a seguir per millorar la seva salut bucal.

L'odontologia conservadora ens permet prevenir, aturar i curar les càries. Aquestes poden afectar lleument a l'estructura dental, destruint únicament l'esmalt o progressar a estadis molt més greus, envaint els teixits més profunds.
Ja que la salut dental és la nostra prioritat, utilitzem les diferents tècniques en odontologia conservadora per poder preservar les dents en les millors condicions i el màxim temps possible. Evitant així mateix haver de realitzar tractaments més complexos mitjançant la prevenció.