loading image

Periodòncia

L'objectiu de la periodòncia és prevenir, diagnosticar i tractar malalties en les genives i ens teixits de suport dental.

La malaltia periodontal afectarà el 95% de les persones en algun moment de la seva vida. La malaltia periodontal la podem dividir en gingivitis quan es pateix una afectació de les genives i periodontitis, quan a més de la geniva estan afectats els teixits de suport de les dents.

La causa de la malaltia es troba en l'acumulació de gèrmens que totes les persones tenim en la unió de la geniva amb la dent. Sempre que deixem que s'acumulin bacteris durant suficient temps desenvoluparem una gingivitis.

Símptomes de malaltia periodontal serien: genives inflamades, sangrat al raspallar les dents, augment de la sensació al fred, retracció de les genives amb sensació de dents més llargues i amb mobilitat.

El tractament periodontal es fa servir per frenar la pèrdua d'os i poder mantenir les dents. La millor manera de prevenir aquesta malaltia és una exhaustiva higiene oral diària i visitar regularment al professional.