loading image

Pròtesis i rehabilitació oral sobre dents i implants.

Les pròtesis dentals són uns elements artificials destinats a restituir o reposar de forma completa (totes les dents) o parcial (una o més dents) en les dentadures que han perdut les seves dents originals amb l'objectiu de tornar la funció masticatòria i estètica al pacient. Millorant també la seva autoestima i tranquil·litat que han pogut ser afectades per la pèrdua d'alguna peça dental.

Utilitzem tots els tipus de pròtesis dental en funció del sistema de suport: dent natural, implant o mucosa; i del material utilitzat: porcellana o resina. Sempre amb un tractament personalitzat per a cada pacient amb l'ajuda dels nostres professionals.

La rehabilitació dependrà de les necessitats de cada pacient i de cada cas en concret. S'optarà per la millor solució entre tots els protocols decidint conjuntament amb el pacient.